Стоматологічний медичний центр

Адреса: вул. Зоологічна, 1, Київ, 03057

 

Директор: Діна Юріївна Шпак

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – унікальна за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальна установа, в якій надають висококваліфіковану та спеціалізовану амбулаторну консультативно-лікувальну допомогу населенню м. Києва та всіх регіонів України, а також готують майбутніх лікарів-стоматологів.

На сьогоднішній день головною метою діяльності Стоматологічного медичного центру є надання високоспеціалізованої та спеціалізованої стоматологічної допомоги, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.

Стоматологічний медичний центр Університету – основна навчальна база стоматологічного факультету, головним завданням якої є забезпечення найвищого в України рівня надання послуг у сфері вищої медичної стоматологічної освіти.

Центр здійснює значний обсяг лікувальної допомоги: загальна кількість відвідувань пацієнтів в середньому за рік складає близько 240 тисяч, в тому числі дітей – більше 100 тисяч, в анестезіологічному відділенні під загальним знеболенням в амбулаторних умовах щорічно приймають більше 1400 пацієнтів. В середньому щодня Стоматологічний медичний центр приймає та консультує до 1200 пацієнтів з найтяжчими ураженнями, а також приймає пацієнтів за направленнями сільських та міських поліклінік.

Здійснюється стоматологічна допомога пільговим категоріям населення. З початку АТО на сході країни в Стоматологічному медичному центрі на безоплатній основі проліковано і запротезовано більше 1200 бійців АТО та членів їх сімей.

З 2005 року центр надає платні стоматологічні послуги, надходження від яких повністю використовуються для забезпечення потреб центру та оновлення його матеріально-технічної бази.

Лікувально-діагностичний процес забезпечується рентгенологічним відділенням з 7 рентгенівськими апаратами, анестезіологічним відділенням з повним сучасним оснащенням, клініко-діагностичною лабораторією, фізіотерапевтичним відділенням та зуботехнічною лабораторією на 73 робочих місця.

На базі центру навчається до 2500 студентів та інтернів, 86 аспірантів та клінічних ординаторів. Наразі для цього використовується понад 300 робочих місць, що дає змогу забезпечити індивідуальну практичну діяльність кожного студента.

Студенти проходять теоретичну та лікувальну підготовку в 68 навчально-лікувальних кабінетах де встановлено 271 стоматологічна установка, в 12 навчальних класах: в трьох з них встановлено 36 фантомів, а також мають три комп’ютерні класи та 2 лекційні аудиторії. Студенти навчаються стоматології з 2-го курсу, безпосередньо робота в центрі з пацієнтами розпочинається з 3-го курсу під наглядом лікарів центру та викладачів. Обов’язковим етапом іспитів є робота з пацієнтами, яка оцінюється і впливає на загальну, оцінку з дисципліни.

Стоматологічний медичний центр надає висококваліфіковану та спеціалізовану стоматологічну допомогу пацієнтам з різними видами стоматологічних захворювань і їх ускладнень.

Для максимальної ефективності надання стоматологічної допомоги в Стоматологічному медичному центрі розташовані сучасні стоматологічні кабінети з усім необхідним устаткуванням для комфортного лікування пацієнтів.

 

 

В СМЦ працює електронна реєстратура та локальна комп’ютерна мережа в СМЦ, що дозволяє реєструвати і вести документообіг в електронному вигляді, суттєво обмеживши використання паперових носіїв, полегшує облік, реєстрацію, і роботу лікаря з документацією. На базі СМЦ НМУ консультують ЛОР-лікарі найвищої кваліфікації: професори і доценти кафедри оториноларингології університету.

При цьому, забезпечується мультидисциплінарний підхід за участю фахівців та діагностичних можливостей СМЦ НМУ, зокрема проведення КТ-3D діагностики.

Надання ургентної стоматологічної допомоги лікарями СМЦ відбувалось за умови дотримання вимог визначених постановою Головного санітарного лікаря  №19, від 9.05.2020 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні стоматологічної допомоги на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків НС КМДА «Про внесення змін до розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 25.03.2020 No 2 “Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії “Медико-біологічні НС” код 20713 “Надзвичайна ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб».

Кадровий персонал Стоматологічного медичного центру та стоматологічного факультету налічує 15 професорів, у тому числі 1 член-кореспондент НАМН України, 17 докторів медичних наук, 86 кандидатів медичних наук, 29 доцентів, 152 асистенти. Щоденно Стоматологічний медичний центр НМУ лікує та консультує більше 500 пацієнтів з важкими формами стоматологічних захворювань, приймає пацієнтів за направленнями сільських та міських поліклінік та приватних стоматологічних клінік. Лікувально-діагностичний процес забезпечується рентгенологічним відділенням з 5 рентгенологічними апаратами, анестезіологічним відділенням з повним сучасним оснащенням, клініко-діагностичною лабораторією, фізіотерапевтичним відділенням, зуботехнічною лабораторією та створеною в цьому році лабораторією комп’ютерного моделювання та цифрової стоматології, яка є єдиною серед всіх державних стоматологічних закладів країни.