Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя — це твоя перша сходинка у величний світ науки! Це організація більше 10 галузевих та міжгалузевих міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференцій протягом року. Це Український науково-медичний молодіжний журнал – фахове видання ВАК України. Це постійні лекції, майстер-класи, семінари та телемости із відомими вченими і лікарями. СНТ імені О.А. Киселя – це ефективне середовище для студентів-науковців НМУ, де кожен студент нашого університету знайде можливості та інструменти для поглиблення своїх знань зі всіх галузей медицини та виконання власного дослідження! Адже одна із основних задач СНТ – використовувати науку як інструмент для поглиблення знань та формування справжніх висококваліфікованих лікарів-професіоналів.

 

 

 

На сучасному етапі Студентське наукове товариство імені О.А Киселя дає можливість:

 • навчитися вірно формулювати наукову думку;
 • успішно виступати перед аудиторією;
 • правильно характеризувати науковий матеріал;
 • брати участь у численних наукових заходах;
 • друкувати свої тези та статті у наукових виданнях;
 • познайомитися з однодумцями з різних факультетів та в інших закладів вищої освіти.

Проте СНТ імені О.А. Киселя є не лише студентською науковою організацією, тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість, проявити свої найкращі креативні здібності.

Студентський науковий гурток (СНГ) можна охарактеризувати як основну структурно-функціональну одиницю в організації наукової роботи студентів на кафедрі, створену з метою допомоги та координації студентів у проведенні досліджень та поглибленого вивчення відповідної дисципліни. СНГ функціонують на більшості кафедр НМУ імені О.О. Богомольця та приймають до своїх лав всіх зацікавлених студентів університету незалежно від курсу та факультету. Яка структура наукового гуртка? Очолює СНГ Керівник, який є співробітником відповідної кафедри та має значний науковий доробок і досвід проведення досліджень. Безпосереднім організатором роботи СНГ є Староста гуртка, який обирається гуртківцями на установчому засіданні. Членом наукового гуртка може стати кожен студент, котрий приймає активну участь у його діяльності та регулярно відвідує засідання. Кожен СНГ проводить засідання з певною періодичністю, як правило один раз на місяць, на яких розглядаються актуальні теми відповідної галузі, проводяться обговорення дизайну досліджень, розбору проміжних та остаточних результатів, проведенню клінічних обходів, відвідування операцій тощо.

Всі наукові гуртки можна поділити за наступними напрямками:

–  Акушерство та гінекологія

– Гігієна та екологія

– Педіатрія

– Психіатрія та медична психологія

– Соціальна медицина

– Соціально-гуманітарні дисципліни

– Стоматологія

– Терапія

– Фармація і фармакологія

– Фундаментальна медицина

– Хірургія

 

Як же вступити до лав СНТ ім. О.А. Киселя?

 1. Членство в Товаристві здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним.
 2. Членом Товариства може стати:
 • студент Університету 1-5 курсу при шестирічному терміні навчання або 1-4 курсу при п’ятирічному терміні навчання;
 • студент, який активно бере участь у науковій діяльності;
 • студент, який має гарну успішність, середній бал не нижче 4.0.

Прийом до Товариства на випускних курсах проводиться у виключних випадках, коли студент  протягом навчання активно займався науковою діяльністю  в Гуртках кафедр Університету, що підтверджено документально.

 1. Процедура набуття членства у Товаристві полягає у поданні заявки через посилання із додаванням рекомендацій від керівника студентського наукового гуртка та мотиваційного листа претендента.

 

Голова СНТ ім. О.А. Киселя:

Савчук Марина Сергіївна   +380992850429